De Mariposa Dominican Republic Foundation

25 jaar geleden trouwde Patricia Thorndike met een Dominicaanse man afkomstig uit een straatarme familie. Verschillende familieleden waren overleden aan aandoeningen die hadden kunnen worden voorkomen indien ze geld hadden gehad en toegang tot goede medische zorgen. De ouderlijke woning van haar man werd voor hun ogen weggeblazen door een orkaan.
Sinds dan is Patricia zich fanatiek gaan inzetten om de extreme armoede in de Dominicaanse Republiek te bestrijden. Ze ontmoette Dominicaanse en Haitiaanse moeders 1die werk nodig hadden, die een veilige en gezonde omgeving wilden creëren voor hun kinderen en hen onderwijs wilden laten lopen. Spijtig genoeg zijn deze moeders veelal niet in staat om hun kinderen een veilige en gezonde omgeving en onderwijs te bieden omwille van de vele obstakels die ervoor zorgen dat arme mensen arm blijven. Geen ander segment van de samenleving heeft zo zwaar onder uitbuiting en onrecht te lijden als arme vrouwen, met uitzondering van arme meisjes.
Patricia besefte dat investeren in onderwijs, gezondheid en het zelfredzaam maken van een meisje vandaag, betekent dat ze de tools zal hebben om het leven van haar kinderen in de toekomst te verbeteren. Ze zal 90% van haar inkomen herinvesteren in haar familie en haar gemeenschap, wat van haar een invloedrijk figuur zal maken in haar wereld.
In de herfst van 2012 kocht de Mariposa DR Foundation een domein in het centrum van Cabarete waar vroeger een privé school was. Het gebouw stond al twee jaar leeg, was volledig vervallen en had een grondige opknapbeurt nodig. Met de hulp van giften en vrijwilligers (meestal uit de VS) werd het hele domein herschapen in een prachtige oase waar verarmde Dominicaanse en Haitiaanse meisjes elke dag naartoe komen om te sporten en onderwijs te krijgen, waar ze toegang hebben tot een bibliotheek en computers, waar hen werk- en levensvaardigheden worden bijgebracht en waar ze opleiding krijgen in gezondheid en gezond leven. De meisjes krijgen op die manier de nodige ruimte en geborgenheid om gezonde relaties op te bouwen met mentors en andere meisjes, om uit te groeien tot zelfzekere vrouwen en een verschil te maken in hun eigen leven en dat van hun gemeenschap.
Wanneer de eerste groep werd opgezet in januari 2010, werden de eerste 15 meisjes gekozen door de stichters, gebaseerd op de levenssituaties die ze hadden gezien in de gemeenschap. Vandaar begon het organisch te groeien; naarmate de meisjes regelmatig opdaagden, begonnen ze hun zussen, nichten en buurmeisjes mee te brengen. De stichters zagen dat dit de beste manier was om uit te breiden en meer meisjes aan te nemen. Hun aantal groeide gestaag. De meer dan 100 meisjes nu komen uit ongeveer 35 families.
Toen ik deze zomer in Cabarete was zag je ze overal in de herkenbare T-shirt van Mariposa, de meesten schat ik tussen 7 en 16 jaar. Je kon ze vinden op het strand, in de oceaan, een praatje aan het maken met locale en buitenlandse restaurant- en winkeleigenaars, je zag ze in de kiteclub terwijl een medewerker het materiaal voor hen klaarmaakte (bij Mariposa leert men hen redderstechnieken, maar ook windsurfen en kiten, een dagelijkse bezigheid van de mensen in Cabarete). Ze waren vriendelijk en beleefd, duidelijk volledig thuis in het dorp, met lachende gezichten (“wie zou niet als je hier mag wonen ?” was de opmerking van mijn jongste dochter ;).
Maar de meeste toeristen bezoeken de dorpen niet waar deze meisjes wonen, een paar kilometer het binnenland in van het strand en de hotels. Huizen van hout en golfplaten, meestal bestaande uit een enkele kamer, geschilderd in felle kleuren, met aardewegen en colmados (de piepkleine lokale kruideniers). De dorpen zien er identiek uit als 16 jaar geleden, toen ik er de laatste keer was.
Daarom geloof ik sterk in dit project en in de idee dat de enige manier om armoede doorgegeven van generatie op generatie te stoppen is, ervoor te zorgen dat meisjes zelfredzaam worden en de tools aangereikt krijgen om het tij te keren, om verandering in hun eigen leven te brengen en op die manier in dat van hun toekomstige kinderen.
De foundation leidt ook een aantal satellietprojecten in de streek. Meer info daarover vind je op hun website.
www.mariposadrfoundation.org
Giften en vrijwilligers altijd welkom !

 

1In de Dominicaanse Republiek wonen veel Haitianen, gevlucht voor de extreme armoede in hun land, de opeenvolging van corrupte regeringen en de zware aardbeving in 2010. Ze worden door de Dominicaanse regering als tweederangsburgers behandeld, maar dat is een ander verhaal.