Hun familie voeden, het huishouden beredderen, voor de zieken en de ouderen zorgen, 50% van de wereldvoedselproductie voor hun rekening nemen en instaan voor 2/3 van de totaal gepresteerde werkuren in de wereld.

 

Volgens de Verenigde Naties zijn dit enkele van de verantwoordelijkheden die op de schouders van de vrouw in de wereld rusten. Meer dan de helft van de totale wereldbevolking zijn vrouwen. Maar die vrouwen verdienen amper 1/10de van het globale wereldinkomen en bezitten maar 1% van de eigendommen. Op veel plaatsen in de wereld lijden vrouwen onder zware discriminatie, hebben ze een totaal gebrek aan mogelijkheden tot zelfontplooiing of de kans om te werken, waardoor ze een mate van zelfredzaamheid en (financiële) onafhankelijkheid zouden kunnen bereiken. Daarenboven zijn ze op vele plaatsen het slachtoffer van een onevenredig hoog aantal gevallen van geweld, discriminatie en verarming, vergeleken met hun mannelijke tegenhangers.

 

Door vrouwen te ondersteunen wordt niet alleen groot onrecht in de wereld rechtgetrokken maar wordt ook de basis gelegd voor het verminderen van de globale armoede want een inkomen voor vrouwen betekent meer budget voor gezondheid en onderwijs (volgens de Wereldbank).

 

Door fairtrade ondersteuning krijgen vrouwen in hun gemeenschap inspraak in zaken die hen aanbelangen, kunnen ze opleidingsprogramma’s volgen gericht op de gezondheid van de vrouw en het gezin en wordt er een omgeving gecreëerd waarin vrouwen kunnen netwerken en elkaar ondersteunen. Fairtrade stelt vrouwen in staat om van thuis uit te werken, hun ambacht te bedrijven en tegelijkertijd voor hun gezin te zorgen en het huishouden te doen.

 

Maar hoe pakken we een probleem aan dat zo is doorgedrongen en vastgeroest in veel delen van de wereld ?

 

 

Leden van de San Jose Fundacion Artisanal de Mujeres in Guatemala

 

De sleutel om kansarme vrouwen de mogelijkheid te geven om een duurzame toekomst voor zichzelf en hun familie uit te bouwen is economische kansen creëren. Dat is waar de fairtrade beweging in beeld komt…

 

Het grotere doel van de fairtrade beweging is eerlijke handel voor producenten en leveranciers –een idee waar men gemakkelijk achter kan staan maar dat eerder abstract is. Hoe kan men dit concept vertalen naar het dagelijkse gebeuren van fairtrade arbeiders en organisaties ?

 

Niet toevallig is het principe van niet-discriminatie, gelijkheid van de geslachten en het ondersteunen van de economische situatie van de vrouw een expliciet en integraal onderdeel van het fairtrade systeem, opgenomen in de “10 principes van de World Fair Trade Organisation”. Fairtrade organisaties worden niet enkel verondersteld om erop toe te zien dat de werkomstandigheden en de financiële compensatie van de vrouw eerlijk is en gelijk aan die van de man, maar ook dat gezondheids- en veiligheidsnormen specifiek voor vrouwen, zoals werkonderbreking bij zwangerschap of borstvoeding, worden toegepast.

 

Samengevat, fairtrade leveranciers moeten alles doen wat binnen hun mogelijkheden ligt om te garanderen dat vrouwen alle nodige ondersteuning krijgen om uit de armoedespiraal te ontsnappen.

 

 

Esperanza Jimenez inspecteert een creatie van haar familiebedrijfje in Guatemala

 

Dezelfde arbeidsrechten en hetzelfde loon voor hetzelfde werk is enkel het topje van de ijsberg. Fairtrade partners geven vrouwen de kans om leiderschap te ontwikkelen en inspraak te hebben in het creatieproces –dit is een cruciaal deel van de puzzel omdat vrouwen in leidersposities meer geneigd zijn de cyclus van zelfredzaamheid voor vrouwen voort te zetten en door te geven en momentum te creëren op gemeenschapsniveau, waar dit het meest noodzakelijk is.

 

Voor veel fairtrade partners is het streven naar zelfredzaamheid voor de vrouw door duurzame fairtrade een topprioriteit. Niet toevallig worden veel van de fairtrade organisaties geleid door vrouwen, dus gendergelijkheid zit in hun DNA 😉 Ze doen al het mogelijke om zoveel mogelijk vrouwelijke artisans te recruteren om de balans tussen de mannen en de vrouwen in evenwicht te krijgen. Maar ze zijn er zich ook van bewust dat in deze tijd gendergelijkheid een hot topic is en dat de sociaal bewuste consument geneigd is om zijn steun eerder aan vrouwelijke ambachtslui te geven.

 

De organisatie Global Girlfriend –waarvan je heel wat producten in de shop vindt- gaat nog iets verder : zij bieden enkel producten aan gemaakt door vrouwen(gemeenschappen). Ze geloven met hart en ziel dat economische onafhankelijkheid voor vrouwen pas een echte verandering kan teweegbrengen in de wereld; wanneer vrouwen een inkomen hebben, herinvesteren ze dit in hun eigen gezondheid en die van hun kinderen en gezin, in onderwijs en voeding, waardoor ze op termijn sterkere families en gemeenschappen creëren. Veel vrouwen proberen immers wanhopig om een inkomen te genereren door hun creaties te verkopen maar ondervinden dat de eeuwenoude traditie van hun ambachten die generatie op generatie is doorgegeven, op de plaatselijke markt niet naar waarde worden geschat en dat ze geen toegang hebben tot een grotere afzetmarkt.

 

Bij Global Girlfriend gaan alle inkomsten van de verkoop van de producten naar GROW (Girl’s Right to Opportunity Worldwide), een programma van GreaterGood dat zich richt op onderwijs voor meisjes. Elke dollar die binnenkomt vertegenwoordigt één dag lagere school of middelbaar onderwijs voor een meisje door te zorgen voor de financiering van uniformen, boeken, onderwijzers, kostschoolkosten, veilig verkeer naar school en alle andere typische barrières voor meisjes om te genieten van onderwijs.

 

 

 

Wanneer een meisje in zichzelf gelooft, zich ondersteund voelt door haar familie en gemeenschap, wanneer ze sterker wordt door vaardigheden, ideeën en kennis, wanneer ze toegang heeft tot diensten, rolmodellen en contact met andere meisjes, wanneer ze zichtbaar is en mondig, kan ze eisen om haar onderwijs af te kunnen maken, om toegang te hebben tot gezondheidszorg en om te trouwen en kinderen te krijgen wanneer zij het wenst. Dit is de enige manier om generationele armoede te stoppen en uit de vicieuze cirkel te ontsnappen.

 

Wij verwijzen hier graag naar de websites www.mariposadrfoundation.org en www.girleffect.org voor meer informatie.